Palauet Casades

Mallorca, 283 – Barcelona
Pau Casades i Espoy (Agramunt el 1819-1902) es trasllada a Barcelona i es convertirà ben aviat en un jove emprenedor amb negoci propi dedicat a la fabricació d’estampats. L’any 1882 encarrega al mestre d’obres Antoni Serra i Pujals la construcció de la seva casa en uns terrenys de l’Eixample. L’edifici, d’aspecte palatí i de línies clàssiques, té planta rectangular i s’organitza a l’entorn d’un pati central amb columnes de marbre des d’on s’accedeix a les diverses estances.
L’any 1923 l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona va firmar l’escriptura de compravenda del Palau Casades per a convertir-lo en la seva nova seu corporativa.
*Informació de la visita: el Palauet Casades és accessible. La Biblioteca no ho és*

VISITES COMENTADES
Dates:
Dilluns 11 h english 12 h català i 13 h castellano
Dissabtes 22 abril i 20 maig
Preu: 
14 €
Tarifa reduïda (10% descompte): 12.60 € (Amic Cases Singulars, + 65 anys, estudiants, aturats i discapacitats)


PROMOCIÓ ESTIU: 50 % DESCOMPTE DES DEL 1 JULIOL AL 15 DE SETEMBRE
Preu: 7 €

VISITES CONCERTADES PER GRUPS (mínim 15 persones)
Dates: De dilluns a divendres matins i tardes i dissabtes matins
Preu per grup: 12 €/persona
Durada: 1 h aproximadament
Reservacasessingulars@casessingulars.com 

Related Entries
© Copyright - Cases Singulars